Személyes adatvédelem - Általános Szerződési Feltételek

I. Alapvető rendelkezések

 1. A személyes adatok kezelője az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 4. cikke 7. pontja szerint a természetes személyek védelméről szóló személyes adatok kezelése és az ilyen adatok szabad áramlása tekintetében (továbbiakban: „GDPR”) a DATRIA s.r.o., adószám: 04261763, DIČ: CZ04261763, székhely: Dašická 1185, Chrudim IV, 53701 Chrudim (továbbiakban „adatkezelő”). Cégjegyzékszám: C 35506, amelyet a Hradec Králové-i Kerületi Bíróságon vezetnek.

 2. Az adatkezelő elérhetőségei

  • cím: DATRIA s.r.o., Dašická 1185, Chrudim IV, 53701 Chrudim

  • email: info@screwstock.eu, telefon: +420 606 021 608

 3. A személyes adatok minden olyan információt jelentenek, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik; az azonosítható természetes személy olyan személy, akit közvetlenül vagy közvetve lehet azonosítani, különösen valamely azonosítóra, például névre, azonosító számra, helyadatra, online azonosítóra vagy a természetes személy egy vagy több fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonosságára jellemző egy vagy több tényezőre való hivatkozással.

 4. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

II. A személyes adatok kezelésének jogalapja

 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése Ön és az adatkezelő között a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint. (továbbiakban „Szerződés teljesítése”) - az adatkezelés szükséges a szerződés teljesítéséhez, amelynek az adatkezelés alanya a szerződő fél, vagy az adatkezelés alanya kérésére tett lépések megtételéhez a szerződés megkötése előtt.

 2. Az adatkezelő részéről nem történik automatizált egyedi döntéshozatal a GDPR 22. cikke értelmében.

III. A személyes adatok kezelésének célja, kategóriái és forrásai

Jogalap Cél Adatok Adatforrás
Szerződés teljesítése Megrendelés feldolgozása vagy válasz egy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül érkezett kérdésre Ügyfelek személyes adatai (kapcsolattartási adatok) Kapcsolatfelvételi űrlap, megrendelés

IV. Az adatok megőrzésének időtartama

 1. Az adatkezelő megőrzi a személyes adatokat

  • Amennyiben érdeklődésről van szó, az űrlapon megadott személyes adatokat csak az érdeklődésre vagy kérdésre való válaszadás vagy annak kezelése céljából kezeljük /csak a szerződéskötési tárgyalások idejére/ legfeljebb 1 évig az Ön érdeklődésétől számítva, amennyiben nem ad hozzájárulást a további adatkezeléshez.

  • Amennyiben megrendelésről van szó, az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint ezen szerződéses kapcsolatokból eredő igények érvényesítése céljából szükséges időtartamra (a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 15 évig).

 2. Az adatmegőrzési időszak lejártát követően az adatkezelő törli a személyes adatokat.

V. A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

 1. A személyes adatok címzettjei az alábbi személyek:

  • A weboldal/elektronikus kereskedelmi rendszer üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó személyek (Alexandr Zlesák, DiS. - AZ Computers, adószám: 70163278) és egyéb a weboldal/elektronikus kereskedelmi rendszer üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó személyek.

  • A személyes adatok a szerződés megfelelő teljesítése érdekében átadhatók a szállítási szolgáltatások nyújtójának, valamint azon személyeknek, akik az adatkezelő részére jogi, számviteli és informatikai szolgáltatásokat nyújtanak a jogszabályokban előírt kötelezettségek megfelelő teljesítése érdekében. Az adatkezelő nem szándékozik a személyes adatokat harmadik országba, nemzetközi szervezetnek vagy az előzőekben említetteken kívüli harmadik feleknek továbbítani.

VI. Az Ön jogai

 1. A GDPR-ban meghatározott feltételek mellett Ön jogosult

  • hozzáférni a személyes adataihoz a GDPR 15. cikke szerint,

  • helyesbíteni a személyes adatait a GDPR 16. cikke szerint, vagy korlátozni az adatkezelést a GDPR 18. cikke szerint,

  • törölni a személyes adatait a GDPR 17. cikke szerint,

  • tiltakozni az adatkezelés ellen a GDPR 21. cikke szerint, és

  • jogosult az adathordozhatóságra a GDPR 20. cikke szerint.

 2. Továbbá jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál, amennyiben úgy véli, hogy megsértették az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő jogait.

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezeti intézkedést megtett a személyes adatok védelme érdekében.

 2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket hozott az adattárolók és a papíralapú személyes adatok tárolásának biztonsága érdekében, különösen jelszavak, antivírus programok, adatmentés és zárolás formájában.

 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa meghatalmazott személyek férhetnek hozzá.

VIII. Záró rendelkezések

 1. Az internetes megrendelő űrlapból történő megrendelés elküldésével vagy az internetes érdeklődési űrlapon történő érdeklődéssel Ön megerősíti, hogy tájékozott a személyes adatok védelmének feltételeiről és hogy azokat teljes mértékben elfogadja.

 2. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa ezeket a feltételeket. A személyes adatok védelmének új feltételeit az adatkezelő weboldalán teszi közzé.


Ezek a feltételek 2018. május 25-től lépnek érvénybe.

Csapatunk

Értékesítési osztály

Aneta Václavková

Aneta Václavková

Business Development Manager
Nyelv: cseh, angol, orosz

Kapcsolat


DATRIA s.r.o.

Dašická 1185, 537 01 Chrudim IV
Czech Republic


telefonszám: +420 606 021 608
+420 720 986 929
+420 720 986 926

E-mail: hungary@screwstock.eu


VAT: CZ04261763


Lépjen kapcsolatba velünk

Személyes adat védelem

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: